Marta Bienias

Marta Bienias, Główny Inwentaryzator Muzeum Narodowego w Warszawie. Wiedza z zakresu historii sztuki i ochrony dóbr kultury to moje najważniejsze narzędzie w pracy w muzeum. Odpowiadam m.in. za nadzór nad dokumentacją ewidencyjną zbiorów, okresowe kontrole kolekcji oraz szeroko rozumiany ruch muzealiów: użyczenia na wystawy, w depozyt i do konserwacji. Ze studiów na UKSW najbardziej zapamiętałam…

czytaj wiecej

Grzegorz Kozera

Grzegorz Kozera, artysta wizualany, pracownik Wydziału Malarstwa ASP w Warszawie. Studia z Historii Sztuki na UKSW były dla mnie bardzo ważnym etapem edukacji. Kontakt z wybitnymi wykładowcami oraz udział w zróżnicowanych tematycznie zajęciach wzbogacił moje równoległe działania artystyczne. Jako malarz i autor kolaży wciąż czerpię z tych doświadczeń, nawiązując chętnie do historii sztuki. Wydziałowi zawdzięczam…

czytaj wiecej

Plany zajęć w semestrze zimowym 2020/21

W związku z organizacją zajęć w semestrze zimowym 2020/21 oraz aktualną sytuacją epidemiczną prosimy o wyrozumiałość i cierpliwość w oczekiwaniu na nowe plany. Po ustaleniu szczegółowych rozwiązań dotyczących trybu zajęć przez Władze wydziału oraz Prorektora ds studenckich i kształcenia, harmonogramy zajęć w semestrze zimowym 2020/21 zostaną udostępnione na stronie naszego instytutu.

czytaj wiecej

Prof. dr hab. Czesław Grajewski nowym Dyrektorem Instytutu Historii Sztuki

Decyzją Nr 269/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 1 września 2020 r. w sprawie powołania Dyrektora Instytutu Historii na Wydziale Nauk Historycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, nowym Dyrektorem Instytutu Historii Sztuki został prof. dr hab. Czesław Grajewski. GRATULUJEMY!

czytaj wiecej