Cmentarze Na Rossie w Wilnie. Historia, sztuka, przyroda, red. A.S. Czyż, B. Gutowski [Warszawa-Kraków] 2019, ss. 606, il. 390 [Instytut POLONIKA, Towarzystwo Naukowe „Societas Vistulana”], książka tłumaczona na język litewski: Rasų kapinės Vilniuje istorija, menas, gamta, sud. A.S. Czyż, B. Gutowski, [Warszawa-Kraków] 2019.

 

Prezentowana monografia jest pierwszym tak wszechstronnym i wieloaspektowym opracowaniem poświęconym wileńskiej nekropolii. Publikacja wpisuje się w nurt badań naukowych nad dziedzictwem kultury i sztuki polskiej pozostającej poza granicami Rzeczypospolitej. Tekstom kolejnych rozdziałów towarzyszy bogaty materiał ilustracyjny, w tym nieznane dotąd archiwalia. Monografia uwzględnia zarówno historię miejsca, ocenę wartości artystycznej nagrobków, grobowców i kaplic, epigrafikę nagrobną, jak i kompozycję przestrzenną cmentarza z analizą szaty roślinnej.

 

https://vistulana.pl/produkt/cmentarz-na-rossie-w-wilnie-historia-sztuka-przyroda/

 

Wersja litewska:

https://www.academia.edu/41351169/Ras%C5%B3_kapin%C4%97s_Vilniuje_istorija_menas_gamta_sud_A_S_Czy%C5%BC_B_Gutowski_Warszawa_Krak%C3%B3w_2019