Cmentarze dawnego powiatu tarnopolskiego. Kaplice, grobowce i nagrobki z inskrypcjami zapisanymi w alfabecie łacińskim (1800-1945), red. A.S. Czyż, B. Gutowski, t. 1, Warszawa 2017, s. 246, il. 160 [Instytut Historii Sztuki UKSW, Fundacja Świętokrzyska Góry Historii]; t. 2, Kraków 2019, s. 236, il. 160 [Towarzystwo Naukowe „Societas Vistulana”].

 

W tym dwutomowym wydawnictwie poruszane są różnorodne zagadnienia związane z charakterem, warsztatami kamieniarskimi i typami nagrobków występujących na cmentarzach dawnego powiatu tarnopolskiego. Autorzy poruszają także zagadnienia z zakresu ikonografii sztuki sepulkralnej na badanym terenie, poświęcając uwagę motywom typowym, takim jak przedstawienia maryjne oraz rzadziej występującym – m.in. wyobrażeniom odnoszącym się do śmierci i zbawienia jako skutków grzechu pierworodnego. W książce znalazły się również teksty, w których poddano analizie społeczne i antropologiczne aspekty funkcjonowania nekropolii Tarnopolszczyzny – rolę fotografii cmentarnej w upamiętnianiu zmarłych oraz formy nagrobków przedstawicieli miejscowego ziemiaństwa akcentujące ich przynależność społeczną.

 

 

https://vistulana.pl/produkt/cmentarze-dawnego-powiatu-tarnopolskiego-kaplice-grobowce-i-nagrobki-z-inskrypcjami-zapisanymi-w-alfabecie-lacinskim-1800-1945-tom-2/