M. Wiraszka, Kaplice i mauzolea na cmentarzach Warszawy w XIX i pierwszej połowie XX wieku, t. 1 Dzieła i ich twórcy, Warszawa 2017, ss. 381

 

M. Wiraszka, Kaplice i mauzolea na cmentarzach Warszawy w XIX i pierwszej połowie XX wieku, t. 2 Źródła inspiracji, Warszawa 2019, ss. 413

Monografia Kaplice i mauzolea na cmentarzach Warszawy w XIX i pierwszej połowie XIX wieku składa się z dwóch tomów opublikowanych w odstępie dwóch lat. Pierwszy tom zatytułowany Dzieła i ich twórcy mieści katalog budowli grobowych wniesionych na dziewięciu warszawskich cmentarzach chrześcijańskich przed wybuchem drugiej wojny światowej (sześciu katolickich: Świętokrzyskim, Powązkowskim, Wilanowskim, Bródnowskim, Czerniakowskim i Wolskim, dwóch protestanckich: ewangelicko-augsburskim i ewangelicko-reformowanym oraz prawosławnym – razem 147 obiektów zabytkowych). Jego uzupełnienie stanowią biogramy artystów: architektów, kamieniarzy i właścicieli zakładów kowalsko-ślusarskich. Tom drugi noszący tytuł Źródła inspiracji obejmuje analizę formy architektonicznej skatalogowanych w tomie pierwszym obiektów, która uwzględnia zarówno bryłę jak i elementy wyposażenia i wystroju.

 

Kaplice i mauzolea na cmentarzach Warszawy w XIX i pierwszej połowie XX wieku, tom 1 Dzieła i ich twórcy (uksw.edu.pl)

 

Kaplice i mauzolea na cmentarzach Warszawy w XIX i pierwszej połowie XX wieku. Tom 2 źródła inspiracji (uksw.edu.pl)

 

I tom: ISBN 978-83-8090-304-3

II tom: ISBN 978-83-8090-601-3