Migracje. Materiały LXV Ogólnopolskiej Sesji Naukowej Stowarzyszenia Historyków Sztuki Warszawa, 24-25 listopada 2016 r., red. A.S. Czyż, K. Chrudzimska-Uhera, Warszawa 2017, ss. 332, il. 68

 

Uchodźcy, imigranci, translokacje, korytarze humanitarne, multikulturalizm, nie ma dnia, by któryś z tych terminów nie pojawił się na czołówkach gazet, telewizyjnych serwisów informacyjnych, portalach internetowych. Wszystko to stanowi asumpt do ponownego przemyślenia migracji artystów i dzieł, wędrówek ludzi i wpływów, czyli zjawisk towarzyszących od zarania historii sztuki. Artykuły zebrane w niniejszym tomie ukazują migracje w nowym świetle, podważając w wielu wypadkach dotychczasowe wpływologiczno-stylistyczne ujęcie. Nie zawsze o wyborze takiego czy innego twórcy, takiej, a nie innej strzechy budowlanej decydowały jakości artystyczne, jakie reprezentowali, ale powody bardziej prozaiczne. Wykorzystanie narzędzi nauk społecznych pozwala nie tylko ukazać nowe perspektywy, ale wskazać nowe horyzonty badawcze historii sztuki.

 

https://www.shs.pl/sklep/?6,migracje