Pióro na wodzie. Eseje o ks. Januszu St. Pasierbie i studia z ikonografii dedykowane jego pamięci, red. A.S. Czyż, K. Moisan-Jabłońska, Warszawa 2015, ss. 138, il. 38

 

„Pióro na wodzie” to książka upamiętniająca wybitną postać z kręgu Stowarzyszenia Historyków Sztuki – księdza Janusza Stanisława Pasierba w dwudziestą drugą rocznicę Jego śmierci. Człowieka wielu pasji i zainteresowań badawczych, znakomitego historyka i znawcę sztuki, wykładowcę uczelni krajowych i zagranicznych, homiletyka, eseistę i poetę. W tej książce, przybliżającej sylwetkę księdza Pasierba, znajdziemy wspomnieniowe teksty Jego przyjaciół i współpracowników. Pochylają się oni nad fenomenem tej bogatej spuścizny, rozpiętej między badaniami nad twórczością Hermana Hana, ikonografią nowożytnej sztuki kościelnej w Polsce, ukochanymi Pelplinem i Jasną Górą, watykańskimi polonikami, a z drugiej strony eseistycznymi tomami, refleksją nad współczesną kulturą i wreszcie – wymieniam na końcu, lecz dla księdza Pasierba nie byłaby to właściwa kolejność – poezją. Książkę wzbogacają prace poświęcone sztuce sakralnej: m.in. artykuły Janusza Nowińskiego SDB o teologii Eucharystii w sztuce sakralnej, Romany Rupiewicz o sądzie nad Jezusem z Nazaretu i Konfesji Augsburską czy też Agnieszki Skrodzkiej o tablicy kommemoracyjnej Jana Kazimierza z pokamedulskiego kościoła bielańskiego.

 

https://www.shs.pl/sklep/?20,pioro-na-wodzie