W sobotę 15.04.2023 r. w godz. 10.00-15.00 na kampusie przy ul. Wóycickiego 1/3, w Audytorium Maximum (bud. 21) odbył się Dzień Otwarty UKSW. Na stoisku Wydziału Nauk Historycznych obok przedstawicieli Instytutu Nauk Historycznych, Archeologii i Zarządzania Dziedzictwem Kulturowym, ofertę kierunków z Instytutu Historii Sztuki prezentowali studenci Historii Sztuki oraz Ochrony Dóbr Kultury i Środowiska wraz z kierownik ODKiŚ dr Katarzyną Ponińską. Na pierwszym piętrze budynku, pośród innych kół naukowych działających na UKSW, zainteresowanie budziło Koło Naukowe Historii Sztuki działające pod opieką dr Magdaleny Łaptaś. Natomiast w auli 108 w budynku 23 w godz. 10.00 – 11.00 pokazowy wykład na temat Sztuki Bliskiego Wschodu wygłosił dr Przemysław Nowogórski – kierownik Historii Sztuki.