Z radością chcielibyśmy poinformować, że Pani mgr Anna Gadzała, absolwentka naszego Instytutu, otrzymała wyróżnienie w II edycji konkursu na najlepszą pracę magisterską na temat kultury i dziedzictwa obszarów wiejskich w Polsce, organizowanego przez Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi, za pracę dyplomową “Łemkowska tradycja i kultura we współczesnej sztuce polskiej”. Promotorką pracy censuzowej była dr hab. Katarzyna Chrudzimska-Uhera, prof. ucz.
Autorce pracy i jej promotorce gratulujemy!