Kierownik projektu: dr hab. A.S. Czyż

 

Rezydencjonalna architektura Wilna (do 1795 r.), 2019-2021 Instytut POLONIKA

 

Realizowany projekt dotyczy pałacowej architektury Wilna i jego historycznych przedmieść (Antokola, Puszkarni, Łukiszek, Popław i Szerejkiszek). Ramy badań wyznaczają: jedna, konkretna grupa fundatorów (szlachta i magnateria) oraz III rozbiór Rzeczpospolitej. Celem projektu jest przygotowanie monografii składającej się z części syntetyczno-analitycznej poświęconej pałacom Wilna i katalogu ok. 40 siedzib, które powstały w XVII-XVIII w.

 

Powiązane publikacje:

 

A.S. Czyż, XVII a. Vilniaus rūmų architektūra – sintezės bandymas, „Lietuvos istorijos metraštis” 2020, nr 2, s. 41-60.