Dotyczy studentów (przede wszystkim historii sztuki, ODKiŚ i ZDK), którzy chcieliby w ciągu tych wakacji zrealizować praktyki zawodowe lub zyskać nowe kompetencje uczestnicząc na zasadach wolontariatu w wyjeździe inwentaryzacyjnym. Celem inwentaryzacji są polskie groby na cmentarzach w Karwinie i Cieszynie Czeskim. Planowany termin wyjazdu – ostatni tydzień września. Organizatorzy pokrywają koszty zakwaterowania, przejazdów i wyżywienia. Chętni proszeni są o zgłaszanie się drogą mailową do dr. Bartłomieja Gutowskiego (b.gutowski@uksw.edu.pl) lub dr Marty Wiraszki (m.wiraszka@uksw.edu.pl)