21 października / czwartek / 18.00

Archaniołowie w malarstwie nubijskim – pogromcy demonów, opiekunowie żywych i umarłych, niebiańscy dostojnicy / dr Magdalena Łaptaś

W Dolinie Nilu archaniołów otaczano szczególnym kultem. Wierzono, że bronią ludzi przed demonami zamieszkującymi pustynię, władają żywiołami i siłami przyrody oraz mają pieczę nad wylewami Nilu. W wyobrażeniach Nubijczyków Bóg był istotą odległą, dlatego poszukiwano pomocy pośredników, jakimi byli aniołowie i archaniołowie. Celem wykładu jest przedstawienie fascynującego obrazu nubijskiej angelologii, powstałej na obrzeżach kultury bizantyńskiej.  (wykład stacjonarny)

Więcej informacji: https://www.mnw.art.pl/edukacja/mlodziez-dorosli/rok-faras–wyklady/