Anna Sylwia Czyż, Bartłomiej Gutowski, Podręcznik do inwentaryzacji polskich cmentarzy i nagrobków poza granicami kraju, Warszawa 2020

 

Publikacja zawiera usystematyzowaną i niezbędną wiedzę z zakresu historii sztuki i materiałoznawstwa. Prezentuje też właściwe narzędzia przydatne w pracach inwentaryzacyjnych i dokumentacyjnych na cmentarzach. Dodatkowo wiele specjalnie przygotowanych fotografii i rysunków ilustruje wybrane przykłady obiektów.

Książka jest kompendium podstawowej wiedzy dla wolontariuszy, studentów i wszystkich zainteresowanych pracami przy ochronie polskich nekropolii, które po 1945 r. znalazły się poza granicami Polski.

 

https://polonika.pl/wydawnictwo/wydawnictwa-popularnonaukowe/podrecznik-do-inwentaryzacji-polskich-cmentarzy