Cmentarz Na Rossie w Wilnie. Badania inwentaryzacyjne, historyczne i językoznawcze
Kierownik projektu: dr Bartłomiej Gutowski

 

Redakcja i prowadzenie projektu: dr hab. Anna Sylwia Czyż, prof. UKSW i dr Bartłomiej Gutowski

Współpraca przy realizacji projektu:
dr Anna Długozima (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego)
dr Paweł Drabarczyk (Instytut Historii Sztuki UKSW)
Tomasz Jakubowski (Zamek Królewski w Warszawie)
Piotr Jamski (Instytut Sztuki PAN)
prof. Jakub Lewicki (Instytut Historii Sztuki UKSW)
Dominika Macios (Instytut Historii Sztuki UKSW)
Magdalena Olszewska (Instytut Historii Sztuki UKSW)
Andrzej Stawiński (Instytut Sztuki PAN)
prof. Krystyna Syrnicka (Litewski Uniwersytet Edukologiczny, Wilno)
Robert Zalewski (Instytut Sztuki PAN)

 

Narodowy Program Rozwoju Humanistyki
Numer projektu 12 0187 81
400 000,00 PLN
Realizacja 2013-2016

 

Strona projektu: http://rossa.sztuka.edu.pl/