Kierownik projektu: Jakub Lewicki

Wartość całkowita projektu: 570 000,00 zł
Okres realizacji: 15.07.2014-14.02.2019
Typ projektu: B+R

Celem projektu jest wykonanie inwentaryzacji malarstwa ściennego na terenie Mazowsza z okresu średniowiecza i nowożytności. Inwentaryzacja obejmuje malarstwo ścienne znajdujące się w budowlach sakralnych, jak i w budynkach świeckich od czasów najdawniejszych do końca XVIII wieku. Wszystkie malowidła zostaną udokumentowane fotograficznie i opisane, weryfikacji będzie poddane ich datowanie. Projekt obejmuje obszar obecnego województwa mazowieckiego, co ułatwi dostęp do dokumentacji znajdującej się w urzędach konserwatorskich.