Kierownik projektu: ks. prof. dr hab. Henryk Seweryniak (UKSW)

 

Wykonawcy:

– prof. dr hab. Czesław Grajewski (UKSW)

– prof. dr hab. Leszek Misiarczyk (UKSW)

 

Współpracownicy:

– dr hab. Weronika Liszewska (ASP w Warszawie)

– prof. dr hab. Jerzy Wojtczak- Szyszkowski (UW)

– dr Jacek Tomaszewski (Muzeum Azji i Pacyfiku)

 

Grant badawczy Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki

Moduł „Uniwersalia 2.2”

 

Informacje o projekcie:

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/ukazalo-sie-naukowe-opracowanie-pontyfikalu-plockiego-pochodzacego-z-przelomu-xii-i-xiii-wieku

https://uksw.edu.pl/pl/uniwersytet/uczelnia-dzis/aktualnosci/2425-pontyfikal-coraz-bardziej-znany

 

Publikacja:

Pontificale Plocense I (t. II)