Kierownik projektu: Jakub Lewicki

Wykonawcy:

dr hab. Anna Sylwia Czyż

dr Bartłomiej Gutowski

 

Wartość całkowita projektu: 500 000,00 zł

Okres realizacji: 20.03.2013-19.03.2018
Typ projektu: B+R
Opis: Celem niniejszego projektu jest dokumentacja dzieł Lwowskiej Szkoły Architektonicznej w celu ich szerszego udostępnienia i opracowania. Ma ona ogromne znaczenie wobec coraz bardziej utrudnionego dostępu do źródeł w archiwach ukraińskich.