Prowadzenie projektu dr hab. Anna Sylwia Czyż, prof. UKSW, dr Bartłomiej Gutowski

 

Program: Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą
Numer projektu: 07950/17
Okres realizacji projektu: od 2017-05-01 do 2017-12-15
Kwota: 25 000