Prowadzenie projektu dr hab. Anna Sylwia Czyż, prof. UKSW, dr Bartłomiej Gutowski

 

Grant przyznany przez Senat RP
44 000,00 PLN (dotacja 30.000 zł)
Fundacja Świętokrzyska. Góry historii we współpracy z Instytutem Historii Sztuki UKSW
Realizacja 2017
Karty dokumentacyjne w MKiDN, baza danych