Prowadzenie projektu dr hab. Anna Sylwia Czyż, prof. UKSW, dr Bartłomiej Gutowski

 

Program Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą 2017)
90912/16/A3
31 380,00 PLN (dotacja 25.000 zł)
Fundacja Świętokrzyska. Góry historii we współpracy z Instytutem Historii Sztuki UKSW
Realizacja 2017
Karty dokumentacyjne w MKiDN, baza danych

 

Strona projektu: http://cmentarzetarnopolskie.sztuka.edu.pl/pl/cmentarze_tarnopolskie/