Kierownik projektu: dr hab. Jacek Gołębiowski (KUL)

 

Wykonawcy:

prof. Jacek Gołębiowski – kierownik projektu (KUL)

prof. Katarzyna Chrudzimska-Uhera (UKSW)

prof. Anna Sylwia Czyż (UKSW)

dr Bartłomiej Gutowski (UKSW)

dr Paweł Sieradzki – sekretarz naukowy projektu (KUL)

s. mgr Genowefa Potaczała MChr – koordynator projektu w USA

mgr Norbert Piwowarczyk – fotografik

 

Program Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego: Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą
Numer projektu: 02504/17
Okres realizacji projektu: od 2017-07-01 do 2017-12-15
Kwota: 180.060