Dokumentacja cmentarzy dawnego powiatu tarnopolskiego. Region południowy

Prowadzenie projektu dr hab. Anna Sylwia Czyż, prof. UKSW, dr Bartłomiej Gutowski   Program Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą 2017) 90912/16/A3 31 380,00 PLN (dotacja 25.000 zł) Fundacja Świętokrzyska. Góry historii we współpracy z Instytutem Historii Sztuki UKSW Realizacja 2017 Karty dokumentacyjne w MKiDN, baza danych   Strona projektu: http://cmentarzetarnopolskie.sztuka.edu.pl/pl/cmentarze_tarnopolskie/

czytaj wiecej

Wsparcie kariery studentów UKSW przez przygotowanie zawodowe do pracy w instytucjach kultury

Kierownik projektu dr Bartłomiej Gutowski   Udany START. Wsparcie kariery studentów UKSW przez przygotowanie zawodowe do pracy w instytucjach kultury Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) finansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oś priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju. Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Numer: POWR.03.01.00-IP.08-00-PRK/16…

czytaj wiecej

Cmentarz na Rossie w Wilnie. Badania inwentaryzacyjne, historyczne i językoznawcze

Cmentarz Na Rossie w Wilnie. Badania inwentaryzacyjne, historyczne i językoznawcze Kierownik projektu: dr Bartłomiej Gutowski   Redakcja i prowadzenie projektu: dr hab. Anna Sylwia Czyż, prof. UKSW i dr Bartłomiej Gutowski Współpraca przy realizacji projektu: dr Anna Długozima (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego) dr Paweł Drabarczyk (Instytut Historii Sztuki UKSW) Tomasz Jakubowski (Zamek Królewski w Warszawie)…

czytaj wiecej