Wsparcie kariery studentów UKSW przez przygotowanie zawodowe do pracy w instytucjach kultury

Kierownik projektu dr Bartłomiej Gutowski   Udany START. Wsparcie kariery studentów UKSW przez przygotowanie zawodowe do pracy w instytucjach kultury Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) finansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oś priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju. Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Numer: POWR.03.01.00-IP.08-00-PRK/16…

czytaj wiecej

Cmentarz na Rossie w Wilnie. Badania inwentaryzacyjne, historyczne i językoznawcze

Cmentarz Na Rossie w Wilnie. Badania inwentaryzacyjne, historyczne i językoznawcze Kierownik projektu: dr Bartłomiej Gutowski   Redakcja i prowadzenie projektu: dr hab. Anna Sylwia Czyż, prof. UKSW i dr Bartłomiej Gutowski Współpraca przy realizacji projektu: dr Anna Długozima (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego) dr Paweł Drabarczyk (Instytut Historii Sztuki UKSW) Tomasz Jakubowski (Zamek Królewski w Warszawie)…

czytaj wiecej

Rezydencjonalna architektura Wilna (do 1795 r.)

Kierownik projektu: dr hab. A.S. Czyż   Rezydencjonalna architektura Wilna (do 1795 r.), 2019-2021 Instytut POLONIKA   Realizowany projekt dotyczy pałacowej architektury Wilna i jego historycznych przedmieść (Antokola, Puszkarni, Łukiszek, Popław i Szerejkiszek). Ramy badań wyznaczają: jedna, konkretna grupa fundatorów (szlachta i magnateria) oraz III rozbiór Rzeczpospolitej. Celem projektu jest przygotowanie monografii składającej się z…

czytaj wiecej